Chương trình bảo dưỡng miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH ẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

Miễn phí:

  • Toàn bộ nhân công kiểm tra xe và thay thế phụ tùng
  • Toàn bộ phụ tùng bảo dưỡng ( các loại lọc)
  • Toàn bộ các loại dầu mỡ bôi trơn

 

One thought on “Chương trình bảo dưỡng miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *