Hino 500 Series FM

Liên hệ

HINO 500 Series Model FM rất thành công ở thị trường trong nước và ngoài nước được thử nghiệm ở nhiều quốc gia trên..